10.11.2015

Návštěva Senátu Parlamentu České republiky

Minulý týden naši cukráři vyrobili nádherně zdobený dort, který byl ve čtvrtek 5. 11. 2015 slavnostně předán 1. místopředsedovi Senátu Parlamentu České republiky Přemyslu Sobotkovi.

Tímto darem jsme vyjádřili poděkování za podporu nominace bývalého ředitele naší školy pana Ing. Skalického na udělení stříbrné pamětní medaile Senátu Parlamentu ČR u příležitosti Dne české státnosti.

Setkání s panem MUDr. Sobotkou se zúčastnili předseda Svazu pekařů a cukrářů ČR Ing. Jaromír Dřízal, ředitel školy Mgr. Zdeněk Zitko a učitelka odborného výcviku Ilona Tunková.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na výrobě dortu.