29.05.2017

Návštěva prvňáčků ze ZŠ Staňkova

Dne 17. května navštívili naši školu prvňáčci ze ZŠ Staňkova v Pardubicích. Školáci si prohlédli pekařské i cukrářské dílny, školní mlýn a poprvé pozorovali rostliny pod mikroskopem

Na závěr všichni využili možnosti nakoupit si dobroty ve školní prodejně.

Mgr. Ing. Vančurová