14.03.2016

Návštěva dětí ze ZŠ Staňkova v Pardubicích na naší škole

Dne 2. března 2016 navštívily děti ze ZŠ Staňkova naši školu. V doprovodu Ing. Kovaříkové si prohlédly školní mlýn, pekařské a cukrářské dílny.

V mikrobiologické laboratoři pozorovaly kvasinky a plísně. K příjemné atmosféře exkurze přispělo i to, že děti ochutnaly dobroty vytvořené žáky SPŠPaS Pardubice.