08.11.2022

Naše dvě učitelky navštívily Mlýn Perner ve Svijanech

Dne 2. listopadu jsme se zúčastnily semináře, který se konal ve firmě Mlýn Perner Svijany. Akci pro pedagogy pořádal Svaz pekařů a cukrářů.

Po úvodním slovu pana Ing. Hlavatého ze Svazu a Daniela Pernera, jednatele mlýna, měl přednášku Ing. Koval, který nás seznámil s firmou Perner a jejím výrobním portfoliem a výrobou trendových mouk. Poté následovala exkurze, kde jsme měly možnost nahlédnout do výrobních prostor mlýna, a tak vidět nejmodernější, plně automatizovanou mlýnskou technologii. Zavítaly jsme také do mlýnské laboratoře, kde proběhla krátká přednáška k hodnocení jakosti mouk.

Díky těmto seminářům máme možnost se dostat do zajímavých výrobních provozů a diskutovat s odborníky, což pro nás pedagogy je velice přínosné.

L. Tesařová, I. Koudelková