30.05.2018

Nabízíme zaměstnání pro absolventy - obor kuchař

Jsme mateřská škola, v současné době 4třídní, tzn.  104 dětských strávníků + 14 zaměstnanců. Připravujeme přesnídávky (ranní svačinky) + oběd (polévka, hlavní jídlo, pití ,salát) + odpolední svačiny. Kuchyň je nově vybavená moderními přístroji, v současné době vaří  pouze 1 kuchařka +1 pomocnice na 4 hodiny.

Platové podmínky jsou dané tabulkami, na oběd  nám  p. ředitelka přispívá z FKSP. Rovněž tak máme příspěvek dle platné vyhlášky FKSP  na kulturní či sportovní akce,tábory, rekreace...

Kontakt: tel. 466 415 672 , nebo mobil: 736 629 542

Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice, Školská 225