28.05.2019

Nabízíme absolventům školy pracovní místo ve společnosti Bonavita spol. s.r.o.

Podrobněji viz. přiložené soubory s popisem pracovního místa.  

laborantka (pdf)

laborantka pro oddělení kvality (pdf)