05.01.2018

Nabídka zaměstnání - Výzkumný ústav potravinářský Praha

Ve Výzkumném ústavu potravinářském Praha, v.v.i. potřebujeme obsadit dvě pozice výzkumných pracovníků. Technik, výzkumný pracovník v oboru mikrobiologie a výzkumný pracovník – analytický chemik LC/MS.

Popis pozic, požadavky a další informace najedete v příloze:

technik (doc)
chemik (doc)

Zájemci doručí sekretariátu ředitele VÚPP, v.v.i. na adrese Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10 – Hostivař nebo na mailovou adresu vupp@vupp.cz následující dokumenty:
– strukturovaný životopis s přehledem své dosavadní praxe a motivační dopis,
– kopie dokladů o dosažené kvalifikaci

nejpozději do středy 31. ledna 2018.