01.02.2021

NABÍDKA POMOCI STUDENTŮM SE SVP

Studium se specifickými nároky na MU (pdf)
Studium v zahraničí se specifickými nároky (pdf)