13.05.2015

NA PŘELOMU DUBNA A KVĚTNA

jsme zajišťovali rauty pro různé příležitosti :  

- Shromáždění delegátů Krajské hospodářské komory Pardubického kraje,
- Konference Prevence rizikového chování pro pedagogy, výchovné pracovníky a odbornou veřejnost,
- Setkání starostů a místostarostů se zástupci ministerstva vnitra v sále ZUŠ v Holicích.