20.05.2021

Maturitní zkoušky jsou tu

V pondělí 17. a úterý 18. května proběhly v naší škole praktické maturitní zkoušky tříd P4 a 2. NS. Žáci si mohli vylosovat jedno téma z mikrobiologie, analytické chemie, technologické praxe nebo ekonomických předmětů.

Po losování se přesunuli na dané pracoviště, kde samostatně pracovali a laborovali. Odstartovalo tak maturitní období, které pokračuje v pondělí 24., úterý 25. a středu 26. května didaktickými testy z českého jazyka, cizích jazyků a matematiky. Poslední část maturitního kolotoče se roztočí v pondělí 7. června, kdy začínají ústní zkoušky. Přejeme všem maturantům, aby ve zkoušce dospělosti obstáli a prokázali, že během distanční výuky nezaháleli.