15.06.2021

Maturanti si odnesli poslední vysvědčení

Dvacet úspěšných maturantů obdrželo v úterý 14. června maturitní vysvědčení. Jedná se o studenty tříd P4 (analýza potravin a technologie potravin, včetně různých zaměření) a 2. NS (nástavbové studium technologie potravin), kteří úspěšně zvládli všechny části maturity v jarním termínu.

Stali se tak úspěšnými absolventy naší školy a opustili její brány, aby se vydali vstříc dalším životním etapám. Gratulujeme a přejeme jim, aby jim vše vycházelo jako maturita. Slavnostní předávání zachycuje pár přiložených fotogalerií.