22.09.2015

Logická olympiáda

Studenti SPŠPaS Pardubice se i v tomto roce mohou zúčastnit Logické olympiády pořádané společností Mensa ČR.

Kdo chce soutěžit, musí se do 30. září 2015 zaregistrovat na www.logickaolympiada.cz (kategorie C) – loňské registrace jsou neplatné!

Vlastní on-line testování proběhne ve dnech 15. – 21. října 2015. Tři nejúspěšnější luštitelé budou odměněni z prostředků SRPŠ.

Bližší informace podají Ing. H. Vančurová a Ing. V. Stránská (kabinet K27).