24.09.2018

Logická olympiáda

Žáci SPŠPaS Pardubice se i v tomto roce mohou zúčastnit Logické olympiády pořádané společností Mensa ČR. Kdo chce soutěžit, musí se do 30. září 2018 zaregistrovat na www.logickaolympiada.cz (kategorie C) – loňské registrace jsou neplatné!

Vlastní on-line testování proběhne ve dnech 15. – 21. října 2018.

Tři nejúspěšnější luštitelé budou odměněni z prostředků SRPŠ.

Bližší informace podá Mgr. Ing. H. Vančurová (kabinet K27).