07.06.2024

Literáti z Potraviny dostali ocenění

Snad na každé škole se najdou studenti, ve kterých dříme spisovatelské střevo. Naše škola samozřejmě není výjimkou, letošního ročníku tradiční literární soutěže se zúčastnilo celkem šest účastníků, což je pěkný narůst oproti hubené účasti z loňského roku, kdy se přihlásily pouze dvě žákyně.

V „otevřené kategorii“ bylo tématem „Co jsem hledal(a) a (ne)našel/(ne)našla nebo Co jsem našel (našla) a (ne)hledal(a), útvar byl zcela volný. První dvě místa obsadili studenti ze třídy P2. A, oba poněkud překvapivě obeslali soutěž básněmi. Vítězem se stal Sandro Pečo se svojí ponuře laděnou rozsáhlou básní, druhé místo obsadila Barbora Štěpánková se svojí wolkerovsky laděnou básní. Na třetí místě se seřadily prozaičky: Monika Sezimová z 2. NS s vyznáním naší škole a své třídě, Anna Morávková z 1. NS s psím příběhem a Sofie Papakiriakosová z P1. A se svou úvahou.

Jediným literátem v druhé kategorii (Neznámé osobnosti z historie, které udělaly něco hrdinského) byl Ondřej Ducháč ze 3. A. Odnesl si první cenu, a to plně po právu, poněvadž jeho rozsáhlý příspěvek o perzekuci jeho dědy byl velmi kvalitní – Ondřeje jsme poprosili, zda by nám nedal možnost s příběhem pracovat při hodinách o komunistické zvůli 40. a 50. let, což k naší radosti učinil.

Všichni účastníci si odnesli diplom i hodnotné ceny, které jim předal pan ředitel Zitko 6. června v ředitelně školy. Děkujeme všem spisovatelům i spisovatelkám za účast!

Zdeňka Kantorová, Romana Horáčková, Jaroslav Praisler

učitelé českého jazyka a literatury