28.04.2022

Kouzlení z perníku 2022

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 se žákyně naší školy zúčastnily soutěže Kouzelní z perníku. 9. ročník již tradičně pořádala Střední škola gastronomie a služeb v Nové Pace. Témata, ze kterých jsme vybíraly, byla: KNIHA – zdroj poznání; vodní svět a libovolné téma.

Tereza Komárková se zúčastnila kompozice na téma KNIHA – zdroj poznání, umístila se ve stříbrném pásmu. Společně s Nelou Chvojkovou se zúčastnily soutěže zdobení perníku na čas (120 min.) na téma VODNÍ SVĚT, Nela Chvojková se umístila v bronzovém pásmu a Tereza Komárková v pásmu stříbrném.

Děvčata byla před soutěží sice nervózní, ale s výsledkem své práce byla spokojená se slovy: „Získaly jsme nové zkušenosti a po konzultaci s porotou jsme zjistily, co jsme udělaly špatně. Dostaly jsme tak nové nápady a rady pro příště. 😉 Celá soutěž nám dala mnoho nového, jak po stránce odborné, tak i po stránce lidské, že ještě v dnešní době je pořád spousta slušných lidí.“

Bc. Zdenka Kremličková, učitelka odborného výcviku