12.01.2018

Komiks, ten mám rád/a

SPŠPaS Pardubice vyhlašuje literární soutěž pro žáky všech oborů. Formou komiksu zpracujte jedno ze tří témat v rozsahu min. 2 stran A4.

Téma:
1. Můj všední den.
2. Pohádka.
3. Dle vlastního výběru (po konzultaci s vyučující CJL).

Termín odevzdání práce: konec května 2018

Pardubice 11. 1. 2018, vyučující CJL