13.03.2019

Jednodenní zájezd Osvětim a Březinka

Kdy: pátek 12. 4. 2019
Čas a místo odjezdu: bude CK upřesněno 10 dnů před odjezdem
Cena: 1100 Kč
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, parkovné, služby průvodce CK, vstupné Osvětim a Březinka (průvodce v češtině + zapůjčení sluchátek pro lepší poslech), komplexní pojištění.

Doklady: platný cestovní pas či občanský průkaz

Závaznou přihlášku jsou účastníci zájezdu povinni odevzdat Mgr. Zdeňce Kantorové ještě před odjezdem.

Program:

Prohlídka Osvětimi trvá 2 x 90 minut (nejprve prohlídka Osvětimi, poté přejezd do 3 km vzdálené Březinky). Účastníci zájezdu budou rozděleni na 2 skupinky. Celkový čas prohlídky se pohybuje kolem 3,5 hod. Zájemci mohou do Osvětimi přivézt květinu a položit ji na pietní místo.

Doporučení:

S sebou si, prosím, vezměte potřebné léky. Doporučujeme si vzít s sebou jídlo na celý den, i když občerstvení je možné koupit i na čerpacích stanicích. Nezapomeňte si vyměnit peníze na nákup upomínkových předmětů či návštěvu WC.

Pardubice 12. 3. 2019 Mgr. Zdeňka Kantorová