03.12.2021

Je bezpečnost potravin důležitá?

V sobotu 20. listopadu jsme se zúčastnili semináře Správná hygienická a výrobní praxe a systémy HACCP, který pořádala východočeská pobočka Asociace kuchařů a cukrářů ČR zastoupená panem Františkem Rybkou v Bistru Real Pardubice.

Paní lektorka prezentovala základní informace k dané problematice, význam bezpečnosti potravin, hygienu v provozech a zaměstnanců, vymezení a kontrolu kritických bodů. Na konci přednášky byl prostor pro výměnu zkušeností a příklady z praxe.

Pořadatel si v druhé části připravil zajímavosti ke kynutému těstu a zpracování jablíček do pekařských výrobků.

I za přísných epidemiologických podmínek byl pro nás seminář inspirativní a budeme se těšit na další spolupráci.

za kolektiv vyučujících Iva Koudelková, 29. 11. 2021