11.06.2021

Jarní kolotoč maturit se dotočil

Ve středu 9. června skončily ústní maturitní zkoušky, což znamená, že maturitní zkoušky v jarním termínu jsou celé minulostí. Maturanti a maturantky bojovali statečně i zodpovědně. Úspěšnost byla velice dobrá, maturitní komise rozdala 4 vyznamenání.

Ale také se dostavily dílčí neúspěchy, někoho komise uvidí ještě jednou. Ještě jedna zajímavost: letos si maturanti mohli vybrat, zda půjdou k ústní zkoušce z češtiny a z cizího jazyka ve společné části, nebo ji raději vynechají.

Úspěšní absolventi nyní obdrží maturitní vysvědčení a nám nezbývá než jim popřát úspěšný vstup do další životní kapitoly a těm, kterým se něco z maturitních zkoušek nyní na jaře nepovedlo, přejeme, aby se jim zadařilo v podzimním termínu. Na prvním přiloženém snímku je ošerpovaná třída 2. NS (nástavbové studium) s třídní učitelkou Mgr. P. Peškovou a na druhém osiřelá učebna poté, co ji opustil poslední zkoušený i komise.