20.12.2019

INFORMACE O KONÁNÍ ZKOUŠKY Z PROFESNÍ KVALIFIKACE

Termín zkoušky z profesní kvalifikace 29-002-H Výroba jemného pečiva je stanoven na 19. leden 2020.

Místo konání zkoušky – pekařská dílna P1 v budově školy.

Informace: janosova@spspas.cz, tel. 724 723 766