07.03.2019

INFORMACE O KONÁNÍ ZKOUŠKY Z PROFESNÍ KVALIFIKACE

Termín zkoušky z profesní kvalifikace 29-002-H Výroba jemného pečiva je stanoven na 31. březen 2019. Místo konání zkoušky – pekařská dílna P1 v budově školy.