20.06.2022

INFORMACE O KONÁNÍ ZKOUŠEK Z PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ

Termín zkoušky z profesní kvalifikace 29-002-H Výroba jemného pečiva, je stanoven na 27. června 2022. Místo konání zkoušky – pekařská dílna P1 v budově školy.

Informace: jerabek@spspas.cz  
tel. 724 723 766