13.01.2022

INFORMACE O KONÁNÍ ZKOUŠEK Z PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ

Termín zkoušky z profesní kvalifikace 29-001-H Výroba chleba a běžného pečiva, je stanoven na 30. ledna 2022. Místo konání zkoušky – pekařská dílna P1 v budově školy.

Informace: jerabek@spspas.cz
tel. 724 723 766