13.10.2021

INFORMACE O KONÁNÍ ZKOUŠEK Z PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ

Termín zkoušky z profesní kvalifikace 29-002-H Výroba jemného pečiva, je stanoven na 7. listopadu 2021. Místo konání zkoušky – pekařská dílna P1 v budově školy.

Informace: jerabek@spspas.cz
tel. 724 723 766