21.12.2023

I malá pomoc je pomoc – krabice od bot od třídy 2. A

V roce 2023 proběhla již po třinácté předvánoční akce Krabice od bot, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice.

Radost těmto dětem připraví zase děti. Krabici od bot naplní dětskými dárky k Vánocům a odnesou ji na některé ze sběrných míst, které ho předá potřebným. Vloni tak mělo hezčí Vánoce více než 48 000 dětí z chudých rodin, nízkoprahových zařízení a azylových domů.

Sbírku pořádá , jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR.

Krabici lze darovat i online. Tento způsob jsme zvolili my. Přestože se k akci nepřipojili úplně všichni žáci třídy, podařilo se nám vybrat částku, za kterou se dá nakoupit více dárků. Když jsme vymýšleli text certifikátu, rozhodli jsme se pro: „I MALÁ POMOC JE POMOC“. A tak to přece je. Domníváme se, že by každé dítě mělo pod vánočním stromečkem najít alespoň jeden svůj dárek.

Pevně věříme, že se pod vedením třídní učitelky i ve třetím ročníku do této akce zapojíme a že se k nám připojí ti, kteří letos váhali, i ti, kteří nepřispěli nic.

Za celou třídu 2. A přeje všem pohodové vánoční svátky a hodně štěstí a zdraví do nového roku Mgr. Romana Horáčková.