29.04.2016

EXKURZE DO PARDUBICKÉHO PIVOVARU

Dne 26. 4. 2016 byli žáci třídy P2 v rámci předmětu Technologie na exkurzi v Pardubickém pivovaru a.s.

Odborný výklad byl zajištěn zaměstnancem pivovaru panem Dítětem. V úvodu byli žáci seznámeni s historií pivovaru a vývojem pivovarnictví v Pardubicích. Pak výklad pokračoval na varně, kde průvodce pohovořil o základních surovinách (voda, slad, chmel, pivovarské kvasnice) a technologických krocích při vaření piva.

Exkurze pokračovala přes další provozy až do sklepa k ležáckým tankům. Během výkladu byla zmíněna i velice důležitá sanitace veškerého technologického zařízení. S výrobou jsou také spojeny i základní analytické rozbory surovin, meziproduktů a výrobků. Dále si žáci prohlédli provoz, kde probíhá plnění piva do čistých sudů.

Přidruženou výrobou pivovaru je výroba limonád. Žáci měli možnost si poslechnout výklad této technologie.

Exkurze byla spojena s ochutnávkou nepasterovaného piva a limonády. Žákům se v pivovaru líbilo, dověděli se mnoho zajímavých informací.

Iva Koudelková