13.06.2016

Ekologické týdny studentů prvních ročníků

Na přelomu května a června se studenti tříd P1.A a P1.B zúčastnili dvou ekologických týdnů.

Poznali léčivé bylinky, zahráli si ekologickou hru, prohlédli si expozici VČM v Pardubicích s názvem Příroda východního Polabí, upekli chleba dle receptury svých praprarodičů, seznámili se s faunou a flórou okolí Bohdanečských rybníků a navštívili Úpravnu pitné vody v Hrobicích.

Mgr. Ing. Vančurová