09.06.2014

Ekologické cvičení třídy P1.

Zpestřením běžné výuky na naší škole bylo pro žáky 1. ročníku týdenní ekologické cvičení. Proběhlo od 2. do 6. června a žáci v jeho průběhu vykonali několik exkurzí se zaměřením na přírodu a vztah naší civilizace k ní.

První den se uskutečnila návštěva záchranáře ve škole, doplněná přednáškou o první pomoci s praktickými ukázkami. Následovala návštěva v Ekocentru Paleta. V úterý jsme společně prošli závodem Transform v Lázních Bohdaneč. Ten se zabývá recyklací plastů. Další den vedla naše cesta do Rybitví. V čistírně odpadních vod jsme poznali proces úpravy znečištěné vody před jejím opětovným využitím. Vodě byl věnován i páteční program v pražském Toulcově dvoře. V programu „Krok za krokem vodním tokem“ zkoumali žáci přirozené vodní prostředí, vlivy způsobující povodně i živočichy osidlující řeky a jejich okolí. Ve čtvrtek se seznámili s polabskou přírodou v muzejní expozici i při vycházce po břehu Labe v délce 4 km.

Program jistě prohloubil vztah žáků k přírodě i pocit odpovědnosti za její ochranu.