17.09.2019

Důstojná oslava 100. výročí založení školy

Slavnostního zahájení, které se uskutečnilo v krásném prostředí Východočeského divadla v Pardubicích, se zúčastnilo přes 400 návštěvníků. Vynikající výkon moderátorky, skvělé projevy všech řečníků, úžasná hudební vystoupení swingové kapely Banda di Feste, předávání ocenění, promítání krátkého filmu o historii a současnosti školy, to vše vytvořilo sváteční, chvílemi až dojemnou atmosféru. A byli to právě návštěvníci, většinou absolventi školy, kteří svým příkladným a přirozeným vystupováním výrazně dopomohli zvýšit úroveň slavnostního zahájení.

Vrcholem programu bylo předání ocenění panu Ing. Skalickému za dlouhodobý rozvoj školy. Škola obdržela Pamětní list podepsaný předsedou představenstva Svazu pekařů a cukrářů v ČR panem Jiřím Balabánem. S oceněním přijel do Pardubic i velmi uznávaný odborník potravinářského průmyslu Ing. Vojtech Szemes, CSc., který škole předal Uznání Slovenského svazu pekařů, cukrářů a těstovinářů.

Součástí uvítacího ceremoniálu, který se odehrál před hlavním vchodem do budovy, bylo pokřtění publikace „100 let od založení školy“, přípitek čestných hostů a rozkrojení slavnostního koláče. To vše za přítomnosti několika stovek přihlížejících návštěvníků oslav.

Prohlídka školy měla svůj výchozí bod ve vestibulu školy, kde byla soustředěna výstava o historii školy spojená s promítáním filmu o škole a dobových fotografií. Dále zde probíhala prezentace spřátelených firem, které školu dlouhodobě podporují a velmi zdařilá byla panelová výstava Svazu pekařů a cukrářů v ČR soustředěná na dlouhodobou vzájemnou spolupráci.

Čestní hosté, zástupci sponzorujících firem a především absolventi využili jedinečné příležitosti prohlédnout si školu v současné podobě. Velký zájem byl o školní mlýn, který je technickou národní památkou a stále je plně funkční. Návštěvníci oceňovali nadstandardní vybavení pekáren, cukráren, laboratoří, cvičných kuchyní a barů. Chloubou je nadále školní prodejna, kde se prodávají produkty pekařů a cukrářů.

Celkově prohlídku školy absolvovalo 1100 návštěvníků. Je to pro nás, organizátory oslav, neuvěřitelné číslo.

Skvělou úroveň měl i společenský večer absolventů školy. Bývalí žáci, učitelé, zástupci z řad sponzorů a další vytvořili nezapomenutelnou atmosféru, na kterou se bude dlouho vzpomínat. Bohatý program, možnost se vzájemně potkat a zavzpomínat na staré dobré časy využilo kolem 700 návštěvníků.

Děkujeme všem organizátorům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci oslav 100. výročí založení školy. Velké díky patří všem sponzorům, kterým bude v nejbližší době poskytnut prostor pro jejich zveřejnění. Velkou zásluhu na celkovém úspěchu oslav mají Svaz pekařů a cukrářů v ČR a Svaz průmyslových mlýnů ČR