25.06.2024

Druháci a třeťáci se v Orličkách naučili s buzolou

V polovině června (od pondělí 10. do pátku 14.) pobývaly třídy P2. A a P3. B v Orlickém Záhoří (konkrétně v Černé Vodě) na turistickém kurzu.

Na programu kurzu byly různé soutěže, které kombinovaly fyzickou zdatnost, přemýšlení i štěstí. V průběhu prvních čtyř dní zápolila tři družstva (Černí vodníci, Billovci a Trpaslíci) v rozličných disciplínách (lukostřelba, záhořský kvadriatlon, ruské kuželky, orientační běh nebo třeba brännball), sbírajíce tak body do celkové tabulky. Počasí nebylo příliš červnové, ale pršelo jen pomálu a aspoň se účastníci při pohybu nezpotili.

Ve středu přišla na řadu túra do Neratova, kde si všichni prohlédli tamní známý kostel. Ve čtvrtek večer uzavíral den táborák, při kterém se opékaly špekáčky a hrálo se na kytaru a zpívalo. Mezitím proběhla také stezka odvahy.

V pátek už pouze posledních pět statečných vyrazilo na výlet na Anenský vrch, kde ovšem tito ultraturisté našli z důvodu rekonstrukce jen uzavřenou rozhlednu. Útěchou jim byly aspoň tatranky, které jim rozdal pan učitel jako bolestné. Ostatní se věnovali poznávání krás bezprostředního okolí penzionu.

Sečteno a podtrženo: pět krásných dní takřka mimo civilizaci v Černé Vodě všechny pozitivně nabilo a přineslo jim nezapomenutelné zážitky.