13.06.2019

DNY CHLEBA 2019 – 25. ročník

Naše škola se stala významným patronem velkého pekařského svátku - Dny chleba 2019. V úterý 4. června jsme v dopoledních hodinách přebrali soutěžní vzorky chlebů. Odpoledne odborná komise všechny vzorky pečlivě ohodnotila a stanovila pořadí v daných kategoriích. Speciální kategorii „Chléb mladých“ hodnotili vybraní žáci naší školy.

Ve středu 5. června jsme v prostorách školy uspořádali pro pekařskou veřejnost výstavu soutěžních chlebů s možností ochutnávky jednotlivých vzorků. Dopoledne pak ve sborovně proběhl odborný seminář za účasti přibližně 70 návštěvníků.

Na Pernštýnském náměstí se v 10,00 hod otevřel velký pekařský jarmark, jehož součástí byly prodejní stánky, stany pro setkávání pekařů a jejich dodavatelů, polní pekárna, pekařská dílna pro děti, pódium pro slavnostní zahájení a následný kulturní program. Naši žáci byli vidět především v pekařské dílně pro děti a v prodejním stánku.

V 14,00 hod započal zahajovací ceremoniál za účasti mnoha významných hostů (primátor města Pardubic Ing. Martin Charvát, kardinál Dominik Duka, náměstek ministra zemědělství Ing. Jidřich Fialka a další). Velmi očekávané bylo vyhlášení výsledků národní soutěže Chléb roku 2019. Oficiální výsledky lze vyhledat na www.svazpekaru.cz. Vítězem kategorie „Chléb mladých“ se stala UNITED BAKERIES a.s., pekárna Praha.  

Propagaci pekařského řemesla významně zaznamenala Česká televize, která natáčela v pekařské dílně u pana učitele Jeřábka.

https://www.facebook.com/ctseverovychod/videos/698824170564940/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/219411010120608/obsah/701545-dny-chleba-2019
Všem, kdo se podílel na přípravě a průběhu celé akce patří velké poděkování!
Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Zitko