20.06.2016

Dny chleba 2016 v Pardubicích

Dne 9. června 2016 byli žáci třídy P2 a P3 v rámci odborných předmětů navštívit tradiční pekařské slavnosti „Dny chleba“. Jednalo se o 22. ročník Dnů chleba konané v pardubickém IDEONu, který uspořádal Svaz pekařů a cukrářů v ČR za podpory následujících firem: Tesco Stores ČR a.s. (strategický partner), Pfahnl Backmittel, spol. s r.o., J 4 s.r.o. a Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice.

Žáci se zúčastnili zahajovacího ceremoniálu a slavnostního zahájení. V rámci odborné výstavy mohli žáci s různými vystavovateli pohovořit o novinkách a trendech v pekařské a cukrářské výrobě. Během těchto diskuzí s odborníky na stancích se žáci dověděli novinky a postupy ve výrobě a také mohli ochutnat nabízené výrobky (např. celozrnné muffiny, chléb pro vegany, celozrnné krekry, plundrové celozrnné taštičky aj.)

Součástí potravinářské výstavy byla ochutnávka soutěžních chlebů od pekařských firem z celé ČR v kategorii „Konzumní chléb “, „Řemeslný chléb“ a „Chléb bez hranic“.

Soutěžní chleby hodnotila komise složená z certifikovaných odborníků. Žáci školy si vyzkoušeli hodnocení chlebů v kategorii „Konzumní chléb“.

V odpoledních hodinách se žáci ze třídy P3 zúčastnili odborného semináře na téma: „ Nové technologie a suroviny v pekařské výrobě“.

Přednášející přestavili nové trendy v surovinách, výrobcích, technologických postupech, strojním zařízení a vybavení.

Iva Koudelková