29.11.2016

DÍLNY K VÝSTAVĚ NA ZÁMKU

Na pardubickém zámku se v současné době koná výstava s názvem Slunovrat, Vánoce, Hromnice o tradicích na přelomu roku.

Jako doprovodný program k výstavě pořádá Východočeské muzeum Pardubice tvořivé dílny. V pondělí 28. listopadu se naše škola na jedné z nich spolupodílela – konala se v malém gotickém sále pardubického zámku a měla téma ZDOBENÍ PERNÍČKŮ BÍLKOVÝM KRÉMEM. Instruktáže pro zájemce se ujaly žákyně – cukrářky ze třídy 1.C Nikola Mouleová a Michaela Nekvapilová se svou učitelkou odborného výcviku Bc. Ladou Horákovou.