10.03.2019

Den v dílně s odborníky

V úterý 19. února 2019 přijali naše pozvání do školy zástupci společnosti Zeelandia Malšice paní Irena Ságnerová a Jan Vítů. Technolog si pro žáky tříd 2.C (Pekař), P1.A a 2.NS (Technologie potravin) připravil několik moderních a „trendy“ pekařských výrobků. Základní složkou těsta byla zápara, která se skládala z uvařených obilných zrn.

Žáci si v průběhu dne mohli pod vedením pana technologa vyrobit různá těsta (těsta na jemné a běžné vícezrnné pečivo), která následně natvarovala a po nakynutí upekla. Souběžně při výrobě probíhal odborný výklad a praktické ukázky tvarování. Po závěrečném hodnocení výrobků přišla na řadu diskuze, na kterou velmi pozitivně reagovali jak naši žáci, tak i technologové ze společnosti Zeelandia.

Paní Ireně Ságnerové a Janu Vítů tímto děkujeme za návštěvu a ukázky výrobků. Již nyní se připravuje podobný den určený pro žáky oboru Cukrář.

David Jeřábek, 5. 3. 2019