12.06.2019

DEN PARDUBICKÉHO KRAJE

se letos konal 31. května. Cílem této akce je prezentace našeho kraje, výrobků, řemeslníků, potravinářů, spolků, ale i středních škol pardubického kraje.

Naše škola prezentovala výrobky připravené žáky učebních oborů Cukrář a Pekař. Do nabídky a prodeje se zapojila děvčata oboru Prodavač společně se svými učitelkami odborného výcviku. Akce byla zdařilá a těšíme se zase na příští rok.

UOV Kristýna Kuklová a Monika Linková