30.08.2021

Co je MLSEM Pardubického kraje?

Dne 25. srpna 2021 se v Chrudimi konala soutěž nazvaná MLS Pardubického kraje. Za kolektiv Střední průmyslové školy potravinářství a služeb Pardubice byla vybrána Zdenka Kremličková, která s pětičlennou odbornou komisí hodnotila výrobky vyrobené v Pardubickém kraji.

Odborná komise vybírala z několika kategorií (I. výrobky z medu a ostatní – podskupiny alkoholické a  ; II. mléko a mléčné výrobky; III. maso a masné výrobky; IV. mlýnské a pekárenské a cukrářské výrobky).

Cílem bylo vybrat z každé kategorie výrobky, které ponesou titul MLS Pardubického kraje, a zvolit absolutního vítěze z každé kategorie.

Výsledky soutěže budou oznámeny na Krajských dožínkách Pardubického kraje v Pardubicích dne 26. září 2021.