19.03.2014

Charitativní sbírka „Srdíčkový den“

V týdnu od 24. března do 28. března 2014 proběhne na naší škole charitativní sbírka.

Výtěžek z prodeje předmětů bude použit na nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek, speciální výživy, rehabilitačních a ozdravných pobytů pro vážně nemocné děti. Koupí plastového klipu nebo přívěsku se čtyřlístkem pomůžete dětem, které jsou trvale odkázány na domácí péči rodičů.

Prosím dokažme, že nám není lhostejný osud jiných!

V případě zájmu o koupi prodejních předmětů si připravte uvedenou částku.
Plastový klip 20 Kč
Přívěsek se čtyřlístkem 35 Kč

Prodej se uskuteční ve vstupní hale školy. Žákyně pověřené prodejem předmětů vám umožní jejich zakoupení i během návštěvy kmenové učebny.

výchovná poradkyně