03.05.2022

Celostátní soutěž PRODAVAČ 2022

V měsíci dubnu se uskutečnila celostátní soutěž PRODAVAČ 2022 pořádaná každoročně v Ústí nad Labem. V letošním roce byla tato tradiční soutěž pojata poněkud netradičně on-line. Nicméně ani tato forma soutěže nás neodradila od myšlenky podat přihlášku a zúčastnit se.

Soutěžním úkolem bylo vytvořit dvoučlenný tým žáků a natočit pětiminutové video „BALENÍ LÁHVE PRO MUŽE A RUČNĚ NAPSANÁ CENOVKA“. Hodnotila se originalita, balení láhve, kreativní nápad, cenovka, čas, týmová práce žáků a celkový dojem. Hodnotit jednotlivá videa mohla každá škola přidělenými body.

Letošní rok bylo přihlášeno celkem 19 týmů z celé republiky včetně pořádající školy. Naši školu reprezentovala děvčata 3. ročníku Sára Krupičková a Barbora Lagronová, která dosáhla v takové konkurenci pěkného výsledku – obsadila 5. místo.

Blahopřeji a gratuluji děvčatům za vzornou reprezentaci školy.

Kristýna Kuklová, učitelka odborného výcviku