18.04.2019

Celostátní soutěž PRODAVAČ 2019

4. dubna se uskutečnil 14. ročník celostátní soutěže PRODAVAČ 2019. Místem konání byla Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem p. o. Letošního ročníku se zúčastnilo 21 škol a 72 soutěžících.

Soutěž probíhala celý den a byla rozdělena na dvě části. Praktickou část, kde si žáci ověřovali své dovednosti v řadě disciplín - poznávali vzorky zboží, balili dva druhy zboží, vážili, pracovali na pokladně, absolvovali paměťový test, psali cenovky pro propagaci zboží. V odpolední části soutěžního dne prokazovali své všeobecné teoretické znalosti – ze zbožíznalství, obchodních počtů a ekonomiky, absolvovali jazykový test.

Letos poprvé přijala pozvání i naše škola a s nadšením se na soutěž připravovala dvě děvčata z  oboru Prodavač.

Zástupcem 1. ročníku byla Denisa Tesárková, která obsadila 19. - 20. místo z celkového počtu 27 žáků.

2. ročník zastupovala Viktorie Švarcrová, ta obsadila 13. místo z celkového počtu 26 účastníků.

Děkuji škole za umožnění účasti v této soutěži a děvčatům za vzornou reprezentaci školy a pěkné umístění v soutěži.

UOV Kristýna Kuklová