29.12.2015

BARISTICKÝ KURZ

V prosinci se pro zájemce z řad našich žáků uskutečnil odborný dvoudenní kurz BARISTA, jehož lektorem byl pan Martin Smolný.

Kurzu se zúčastnili žáci třídy 3.KA, obor Kuchař – číšník a po intenzivním školení kurz všichni úspěšně absolvovali.