19.12.2023

Angličtináři a němčináři změřili své síly

Nejprve se podíváme, jak to vypadalo u angličtinářů.

V úterý 12. prosince si dali dostaveníčko nejlepší angličtináři z celé Potraviny v rámci školního kola Soutěže v jazyce anglickém. Celkem 23 účastníků (z toho jedna žákyně učebního oboru) prokázalo, že jejich poslechové a komunikativní dovednosti jsou na velmi dobré úrovni.

Olympiáda byla rozdělena do dvou kol. V prvním kole žáci pracovali s textem. Tato část měla za úkol otestovat jejich poslechové dovednosti a porozumění textu. V druhém kole, do kterého se probojovali ti nejlepší, vedli s námi zkoušejícími dialog na vybrané téma. Výsledky byly úplně těsně, nakonec porota po pečlivém zvážení vybrala tyto tři žáky jako úplně nejlepší (ti také postupují do okresního kola):

  1. místo – Šimon Pavlík (P3. B)
  2. místo – Andrea Divišová (P3.B)
  3. místo – Viktor Bureš (P1.C)

Všem kolegyním a kolegům, kteří se na přípravě podíleli, děkuji za spolupráci.

Mgr. Petra Pešková

A druhá část tohoto článku se zaměří na to, jak vypadalo němčinářské klání.

Dne 13. 12. 2023 se konalo školní kolo olympiády v německém jazyce. V letošním školním roce se soutěže zúčastnilo 10 žáků ze studijních i učňovských oborů. Bohužel počet zájemců, kteří si chtějí ověřit své jazykové dovednosti, se rok od roku snižuje.

Soutěžící měli možnost si opět vyzkoušet stejné typy úloh, jaké se vyskytují u maturitní zkoušky z cizích jazyků nebo mezinárodních zkoušek, a to je čtení a poslech s porozuměním, popis obrázku a řečové dovednosti.

Za všechny úkoly bylo možné získat celkem 66 bodů.

Nejlepších výsledků dosáhli žáci:

  1. Adéla Šabatová P1. D   51,5 bodů 
  2. Sylva Medunová P1. D  47,5 bodů 
  3. Šárka Jochcová P3. B   43 bodů 
  4. Vít Eyberger P1. D         41 bodů 
  5. Milan Hlína P2. B            38 bodů

Pět nejlepších soutěžících bude oceněno z fondu SRPŠ školy. Všem účastníkům děkujeme a výhercům blahopřejeme.

Mgr. Šedivá Lenka