13.01.2020

Adventní zájezd do Norimberku

Ve dnech 11. a 12. prosince 2019 se uskutečnil každoroční zájezd do německy mluvící země, kterého se zúčastnilo přes 40 studentů naší školy. Tentokrát jsme se koukli do Německa.

Vyjížděli jsme brzy ráno. Do Norimberku jsme dorazili kolem druhé odpoledne. S městem a jeho historickými památkami nás seznámil průvodce, který nás doprovázel po celou dobu zájezdu. Prošli jsme jedny z nejkrásnějších vánočních trhů a měli i volno, kdy jsme si mohli pokoupit nějaké suvenýry či dárky na blížící se Vánoce. Večer jsme se přesunuli autobusem na hotel, kde jsme přespali.

Následujícího rána jsme v klidu posnídali a vyrazili do dalšího bavorského města – Bamberka. Opět jsme měli po ruce našeho průvodce, jenž nás informoval o zdejších památkách a zvyklostech. Po obědě následoval nástup do autobusu a cesta zpět do Čech. Všichni účastníci si zájezd moc užili.

Velké díky patří paní řidičce, panu průvodci, a hlavně našim paním učitelkám – paní Šedivé, slečně Šedivé, paní Dolníčkové – za jejich trpělivost a shovívavost.

Tereza Krčmářová, P3