30.08.2018

Adaptační kurz – upozornění na změny

1.    Z technických důvodů dochází ke změně ubytování. Žáci budou ubytováni v hotelu Mánes v centru Svratky. 2.    Změna v úhradě autobusové dopravy. Částku 250 Kč uhradí žáci třídnímu učiteli na začátku školního roku. Děkujeme za pochopení. Mgr. Zdeňka Kantorová, výchovná poradkyně Pardubice 30. 8. 2018