23.09.2015

ADAPTAČNÍ KURZ 2015

V pondělí 7. září 2015 vyrazili žáci 1. ročníku oboru analýza potravin a technologie potravin na třídenní seznamovací pobyt, aby lépe poznali nový třídní kolektiv i své třídní učitelky.

Adaptační kurz probíhal v krásném prostředí  Železných hor na břehu Sečské přehrady.

Počasí nebylo ideální, ale přesto se podařilo splnit naplánované aktivity, při kterých se všichni snažili podat co nejlepší výkony, aby podpořili své družstvo v boji o vítězství.

Po celou dobu kurzu panovala mezi účastníky přátelská atmosféra.

L. Šedivá, třídní učitelka P1.A