INFORMACE K UZAVŘENÍ ŠKOLY

SPŠPaS Pardubice bude od středy 11. března 2020 do odvolání uzavřena. Podrobnější informace a pokyny pro žáky budou průběžně zveřejňovány na tomto místě. Sledujte proto pravidelně webové stránky školy.

Ministerstvo zdravotnictví zakázalo s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

INFORMACE A POKYNY PRO ŽÁKY:

Žáci nesmí vstupovat do budovy školy ani po předchozí dohodě s vyučujícím. Žákům je zakázán vstup na pracoviště odborného výcviku mimo školu. Jsou zrušeny veškeré soutěže a všechny školní akce. Na základě rozhodnutí ředitele školy bude výuka od 11. 3. 2020 probíhat formou distančního studia (dálková forma).

Žáci jsou povinni sledovat pravidelně několikrát denně webové stránky školy a své školní e-maily.

Přihlášení ke školnímu e-mailu a Teams

Přihlášení zde: https://office.com , kde zadáte svoji školní e-mailovou adresu.
E-mail žáka má strukturu: login@zak.spspas.cz , kde login (obsahuje jen čísla) je jednotné uživatelské jméno pro přihlašování žáků do školních počítačů, k wifi nebo do aplikace bakaláři. Heslo do všech systémů je stejné. Pokud systém vyžaduje vyplnit telefon, sekundární e-mail nebo nastavit časové pásmo, proveďte prosím.
Po přihlášení zvolte aplikaci Outlook, kde ve svých e-mailových schránkách naleznete první úkoly. Dále v aplikaci Teams probíhá distanční forma vzdělávání.

Pokud nechcete používat Teams v internetovém prohlížeči, můžete si aplikaci Teams také stáhnout z tohoto odkazu a nainstalovat na svoje zařízení. Do aplikace se přihlašuje školním emailem a heslem.

Mgr. Zdeněk Zitko, v. r.
ředitel školy

Odkazy na články:
Mimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020
Informace - základy hygieny - koronavirus