INFORMACE O KONÁNÍ ZKOUŠKY Z PROFESNÍ KVALIFIKACE

Termín zkoušky z profesní kvalifikace 29-002-H Výroba jemného pečiva, je stanoven na 27. června 2022. Místo konání zkoušky – pekařská dílna P1 v budově školy. Informace: jerabek@spspas.cz
tel. 724 723 766