Informace pro I. ročník nástavbového studia

Školní rok 2017/2018 bude zahájen 4. září 2017. Sraz žáků je v 7:50 v hale v přízemí školy, třídní učitel odvede žáky do třídy.

S sebou je třeba vzít 200,-- Kč – vratná záloha na čip pro vstup do budovy a klíč od šatní skříňky, občanský průkaz, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce a zdravotní průkaz pro pracovníky v potravinářství.

V 8:45 se bude konat burza učebnic, bude možno zakoupit i učebnice nové.

Seznam učebnic (pdf)