Veřejné zakázky - archiv


Renovace obložení stěn tělocvičny

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice vyhlašuje dne 30. 5. 2017 výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu " Renovace obložení stěn tělocvičny". Lhůta pro podání nabídek je do 13. 6. 2017 do 10.00 hodin.

Dokumenty:
čestné prohlášení - předpoklady.docx
čestné prohlášení - střet zájmů.doc
krycí list.xlsx
návrh smlouvy o dílo.docx
výzva Renovace obložení.pdf

Dodatečná informace k veřejné zakázce Renovace obložení stěn tělocvičny

Z důvodu uvedení nesprávné výše sazby DPH v krycím listu soupisu prací zadavatel poskytuje opravený soupis prací se správnou sazbou DPH.
Soupis_rev1.xlsx


Veřejná zakázka malého rozsahu "Dodávka pekařských strojů a zařízení II"

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice vyhlašuje dne 31. 8. 2016 výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu " Dodávka pekařských strojů a zařízení II". Lhůta pro podání nabídek je do 12. 9. 2016 do 9.00 hodin.

Výzva (pdf)
Zadávací dokumentace (pdf) 
Návrh kupní smlouvy (doc)
Krycí list (xls)
Vzor čestného prohlášení (doc)
Dodatečná informace (pdf)
Krycí list - pekařské stroje a zařízení II (xls)


Veřejná zakázka malého rozsahu "Dodávka pekařských strojů a zařízení"

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice vyhlásila dne 17. 8. 2016 výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu " Dodávka pekařských strojů a zařízení". Zadávací řízení bylo 29. 8. 2016 zrušeno.

Oznámení o zrušení zadávacího řízení (pdf)


Veřejná zakázka malého rozsahu "Dodávka laboratorních přístrojů"

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice vyhlašuje dne 17. 8. 2016 výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu " Dodávka laboratorních přístrojů". Lhůta pro podání nabídek je do 31. 8. 2016 do 9.00 hodin.

Výzva (pdf)
Zadávací dokumentace (pdf) 
Návrh kupní smlouvy (pdf)
Návrh kupní smlouvy (doc)
Krycí list (xls)
Vzor čestného prohlášení (doc)


Veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava podlahové krytiny v tělocvičně"

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice vyhlašuje dne 15. 7. 2016 výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava podlahové krytiny v tělocvičně". Lhůta pro podání nabídek je do 29. 7. 2016 do 8.00 hodin.

Výzva (pdf)
Zadávací dokumentace (pdf) 
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (pdf)


Veřejná zakázka malého rozsahu "SPŠ potravinářství a služeb Pardubice - rekonstrukce biologické laboratoře"

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice vyhlašuje dne 12. 5. 2016 výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "SPŠ potravinářství a služeb Pardubice - rekonstrukce biologické laboratoře". Lhůta pro podání nabídek je 26. 5. 2016 do 10.00 hodin.

Výzva (pdf)
Zadávací dokumentace ke stažení zde. (zip)
Dodatečná informace (pdf)


Veřejná zakázka malého rozsahu "SPŠ potravinářství a služeb Pardubice - rekonstrukce biologické laboratoře - dodávka vybavení"

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice vyhlašuje dne 12. 5. 2016 výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "SPŠ potravinářství a služeb Pardubice - rekonstrukce biologické laboratoře - dodávka vybavení". Lhůta pro podání nabídek je 26. 5. 2016 do 10.00 hodin.

Výzva (pdf)
Zadávací dokumentace ke stažení zde. (zip)
Dodatečná informace (pdf)
SPŠPaS laboratoř - NABYTEK.xls