SPŠ potravinářství a služeb se stala Centrem odborné přípravy

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice byla v roce 2016 ministrem zemědělství České republiky jmenována Centrem odborné přípravy.

Jako Centrum odborné přípravy tak můžeme čerpat peněžní prostředky z dotačního programu 21. Centra odborné přípravy na učební pomůcky investičního charakteru.

V roce 2016 byly pro výukové účely pořízeny pekařské stroje a laboratorní přístroje pro pracoviště praktického vyučování, odborného výcviku a laboratorních cvičení, a to v celkové hodnotě 1 260 874 Kč. Pekařská dílna díky dotaci získala novou elektrickou etážovou pec s kynárnou, rohlíkovač, děličku těsta. V chemické laboratoři pracují žáci s novou muflovou pecí a spektrofotometrem.

V roce 2017 budou laboratoře vybaveny extrakčním zařízením pro stanovení tuků, přístrojem na stanovení vlákniny, digitálním polarimetrem, automatickou digitální byretou a automatickým titrátorem. Pekařská dílna získá další rohlíkovač a cukrářská dílna nový konvektomat.

V letech 2018 – 2021 se plánuje pořízení dalších učebních pomůcek, což žákům školy umožní seznámit se s prací na nejmodernějších zařízeních a přístrojích, které jsou běžně používány ve výrobní a technologické praxi.

V letech 2017 až 2021 lze z dotačního programu Ministerstva zemědělství čerpat v úhrnu až 8,3 milionu Kč.

Rok 2016 - Učební pomůcky