Informace pro I. ročníky maturitních oborů

Schůzka přijatých žáků a jejich zákonných zástupců se koná:

Analýza potravin, Technologie potravin v úterý 12. června 2018 v 14:00 h.
Výživový poradce v úterý 12. června 2018 v 15:00 h.

ve Střední průmyslové škole potravinářství a služeb Pardubice, náměstí Republiky 116. Obdržíte potřebné informace ke vzdělávání v I. ročníku, seznam učebnic, pracovního oblečení, atd.

Vezměte s sebou: 
- zdravotní průkaz žáka (neplatí pro obor Analýza potravin, Výživový poradce ano) 
- částku Kč 200,- - vratná záloha na čip pro vstup do budovy a klíč od šatní skříňky 
- částku Kč 1.255,- - adaptační kurz


Informace pro I. ročníky učebních oborů

Schůzka přijatých žáků a jejich zákonných zástupců se koná:

Kuchař – číšník ve středu 13. června 2018 v 14:00 hodin
Kuchař – číšník, zam. Číšník, zam. Kuchař ve středu 13. června 2018 v 15:00 hodin
Cukrář ve čtvrtek 14. června 2018 v 14:00 hodin
Pekař, Prodavač ve čtvrtek 14. června 2018 v 15:00 hodin

ve Střední průmyslové škole potravinářství a služeb Pardubice, náměstí Republiky 116. Obdržíte potřebné informace ke vzdělávání v I. ročníku, seznam učebnic, pracovního oblečení, atd.

Vezměte s sebou: 
- potravinářský průkaz žáka (vystaví praktický lékař) 
- částku Kč 200,- - vratná záloha na čip pro vstup do budovy a klíč od šatní skříňky


Informace pro I. ročník nástavbového studia

Schůzky v měsíci červnu ne nekonají.

Školní rok 2018/2019 bude zahájen 3. září 2018. Sraz žáků je v 7:50 v hale v přízemí školy, třídní učitel odvede žáky do třídy.

S sebou je třeba vzít 200,-- Kč – vratná záloha na čip pro vstup do budovy a klíč od šatní skříňky, občanský průkaz, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce a zdravotní průkaz pro pracovníky v potravinářství.

V 8:45 se bude konat burza učebnic, bude možno zakoupit i učebnice nové.

Seznam učebnic je v příloze.